Velkommen til Lindrende Fysioterapi Udskriv Email


Det at blive syg og få stillet en kræft-diagnose, smerter både fysisk og psykisk.

Mange kræftpatienter oplever, at kroppen fungerer anderledes end tidligere. Dette kan være en følge af sygdommen eller fra gener efter operation, kemoterapi eller strålebehandling.

Mange føler angst, uvished og bekymring om fremtiden. Tanker om døden og spørgsmål om meningen med livet.

Da krop og psyke hænger sammen kan lindring af fysiske smerter, være med til at give et større psykisk overskud. Med lindrende fysioterapi, kan jeg lette både den fysiske og psykiske smerte.

 

Angående fysioterapi til terminal patient.

Når der søges om palliativ fysioterapi til en terminal patient, skal det søges under Servicelovens § 122 bevilling, samme bevilling som sygepleje artikler. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen at det er en terminal patient der er tale om, og at sygdommen ikke nødvendiggør indlæggelse.
Læs mere...
Supervision til professionelle omsorgspersoner.

fx. sygeplejersker, læger, sosu-assistenter, hjemmehjælpere, terapeuter, pædagoger m.fl.Mennesker, som arbejder med andre mennesker, er ekstra udsat for at blive påvirket og komme følelsesmæssigt i klemme.

Læs mere her

Ny bog "Når vi skal dø"

Målsætning for palliativ fysioterapi:

Den palliative fysioterapi er en del af en tværfaglig indsats uden hvilken den palliative omsorg og behandling ikke er optimal.

Læs mere...